Tegemoetkoming chirokosten

Naar de Chiro gaan kost centen. Gelukkig kan je heel wat Chirokosten terugtrekken. Dat kan op twee manieren: via de mutualiteit of via een fiscaal attest.

• Mutualiteit (voor weekends, bivak, …)
Via jouw mutualiteit kan je een tegemoetkoming aanvragen voor jeugdkampen (weekends en bivak). Dit kan je via ons zowel digitaal als op papier aanvragen.

Op papier
Download het bewijs van deelname (onderaan), print het uit en vul jouw gegevens in. Vermeld vervolgens op het formulier aan welke mutualiteit het document gericht is. Je kan ook kiezen voor een formulier van jouw mutualiteit zelf. Dit formulier kan je afgeven op de Chiro, wij vullen het formulier verder aan en stempelen het af.

Digitaal
Download het bewijs van deelname (of een formulier van jouw mutualiteit zelf). Stuur het op naar ons e-mailadres: meisjes@chirosas.be . Wij vullen het verder aan en tekenen digitaal. Dat attest kan je zelf bezorgen aan jouw mutualiteit.

• Fiscaal attest (enkel voor bivak)
Kies je er voor om de kosten van jouw kind aan te tonen op jouw belastingbrief? Dit gaat voor kinderen tot 14 jaar.